Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/152

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 13.30

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. (HE 200/2020 vp; EV 201/2020 vp)

HE 200/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Katri Aho, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162235
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa rehulain sekä lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen