Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/97

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 235/2020 vp; EV 205/2020 vp)

HE 235/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Hannele Taavila, Poliisijohtaja p.029 5488568
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, lain rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta ja lain rikosrekisterilain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen