Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2020/97

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 235/2020 vp; EV 205/2020 vp)

HE 235/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Poliisijohtaja Hannele Taavila, p. +358 295 488 568

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, lain rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta ja lain rikosrekisterilain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.