Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/153

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n, asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n ja huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 219/2020 vp.; EV 214/2020 vp)

HE 219/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162448
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n muuttamisesta, lain asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n muuttamisesta ja lain huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen