Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/143

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 175/2020 vp; EV 208/2020 vp)

HE 175/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. +358 295 162 244

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa eläintautilain, lain rikoslain muuttamisesta, lain eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 2 ja 30 §:n muuttamisesta ja lain metsästyslain 23 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.