Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/143

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eläintautilaiksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 175/2020 vp; EV 208/2020 vp)

HE 175/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa eläintautilain, lain rikoslain muuttamisesta, lain eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 2 ja 30 §:n muuttamisesta ja lain metsästyslain 23 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen