Viran täyttäminen OM/2021/2

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mikko Juhana Moilanen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Lars Valdemar Andreas Nyberg Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Taru Helena Torkkola

Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Mikko Juhana Moilasen 1.2.2021 lukien, vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Lars Valdemar Andreas Nybergin 1.2.2021 lukien ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Taru Helena Torkkolan 1.2.2021 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.