Viran täyttäminen OM/2021/2

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T13) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T11) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Mikko Juhana Moilanen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Lars Valdemar Andreas Nyberg Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Taru Helena Torkkola

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Mikko Juhana Moilasen 1.2.2021 lukien, vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Lars Valdemar Andreas Nybergin 1.2.2021 lukien ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Taru Helena Torkkolan 1.2.2021 lukien.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmä (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmä (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmä (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.