Tehtävään määrääminen OM/2021/3

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Oikeusministeriö

Korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtäviin määrääminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 11 §:n mukaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa eräiden ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelyyn osallistuu kaksi ympäristöasiantuntijaneuvosta ja patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevien asioiden käsittelyyn kaksi yli-insinöörineuvosta. Tuomioistuinlain (673/2016) 17 luvun 3 §:n mukaan tasavallan presidentti määrää asiantuntijajäsenet korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Saman luvun 4 §:n mukaan asiantuntijajäseniä määrätään riittävä määrä. Saman luvun 5 §:n mukaan asiantuntijajäsenet määrätään viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti, kun he täyttävät tuomareille säädetyn eroamisiän. Korkein hallinto-oikeus esittää, että 1) ympäristöasiantuntijaneuvoksen sivutoimiseen tehtävään toimikaudeksi 1.2.2021–31.1.2026 määrätään professori, johtaja Mikael Philip Hildén 30.11.2023 saakka, johtava tutkija Olli Ilmari Malve ja johtava asiantuntija Seppo Juhani Rekolainen 28.2.2022 saakka. 2) yli-insinöörineuvoksen sivutoimiseen tehtävään toimikaudeksi 1.2.2021–31.1.2026 määrätään professori Petri Olavi Kuosmanen

Esitys

Tasavallan Presidentti määrää korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksen tehtävään toimikaudeksi 1.2.2021–31.1.2026 professori, johtaja Mikael Philip Hildénin 30.11.2023 saakka, johtavan tutkijan Olli Ilmari Malven 31.1.2026 saakka sekä johtavan asiantuntijan Seppo Juhani Rekolaisen 28.2.2022 saakka ja yli-insinöörineuvoksen tehtävään toimikaudeksi 1.2.2021–31.1.2026 professori Petri Olavi Kuosmasen.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 15.12.2020 ympäristöasiantuntijaneuvos *
  2. Ansioyhdistelmä ympäristöasiantuntijaneuvos *
  3. Korkeimman hallinto-oikeuden esitys 15.12.2020 yli-insinöörineuvos *
  4. Ansioyhdistelmä yli-insinöörineuvos *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.