Viran täyttäminen OM/2021/1

« Tasavallan presidentin esittely 15.1.2021 11.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein oikeus esittää, että oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään laamanni Tuija Hannele Turpeinen ajalle 1.3.2021-31.10.2027.

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen laamanni Tuija Hannele Turpeisen ajalle 1.3.2021-31.10.2027.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman oikeuden esitys 16.12.2020 *
  2. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.