Muutos lautakunnan kokoonpanossa OKM/2021/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 30.4.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Virpi Hiltunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295330110
Asia
Jani Sillanpää on pyytänyt eroa opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja Anni Koivisto on pyytänyt eroa muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäseneksi ehdotetaan nimitettäväksi Jani Sillanpään tilalle sosiaalipoliitiikan asiantuntija Sakari Tuomisto ja Juuso Luomalan varajäseneksi Anni Koiviston tilalle sosiaapoliittinen asiantuntijan Iiris Hynönen.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Jani Sillanpään pyynnöstä eron opintotuen muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja Anni Koiviston pyynnöstä eron opintotuen muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja nimittää Jani Sillanpään tilalle jäseneksi sosiaalipolitiikan asiantuntijan Sakari Tuomiston ja Anni Koiviston tilalle Juuso Luomalan varajäseneksi sosiaalipoliittisen asiantuntijan Iiris Hynösen muutoksenhakulautakunnan 30.4.2022 päättyväksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio