Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 VN 4/2021

Istunnon ajankohta 21.1.2021 13.00

21.1.2021 13.58 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.