Vientiluvan myöntäminen PLM/2021/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Robonic Ltd:lle Isoon-Britanniaan

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Riikka Pitkänen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140054
Asia
Vientiluvan nojalla Robonic Ltd saisi viedä 4 kpl ilma-alusten lähetysalustoja, 75 kpl adaptereita ja testipainoja, 7 970 kpl varaosia, 80 kpl dokumentteja ja 80 kpl teknistä tukea, konsultointia ja koulutusta Isoon-Britanniaan Qinetiq Ltd:lle. Tuotteiden loppukäyttönä miehittämättömien ilma-alusten lähetystoiminta.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää esitetyn vientiluvan Robonic Ltd:lle Isoon-Britanniaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen