Muutos komitean kokoonpanossa PLM/2021/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Puolustusministeriö

Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajan asettaminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Toivonen, Vanhempi osastoesiupseeri p.029 5140700
Asia
Turvallisuuskomiteasta annetun valtioneuvoston asetuksen (77/20013) 3 §:n 1 momentin mukaan pääministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri on komitean jäsen. Asetuksen 3 §:n 2 momentin mukaan komitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan asettaa valtioneuvoston yleisistunto puolustusministeriön esittelystä. Valtioneuvosto on nimittänyt pääministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan Henrik Haapajärven 14.1.2021 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään pääministeri Sanna Marinin toimikauden ajaksi.
Esitys
Valtioneuvosto asettaa Turvallisuuskomitean varapuheenjohtajaksi valtiosihteeri Henrik Haapajärven.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen