Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen SM/2021/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön yksikön johtajan määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kimmo Kohvakka, Pelastusylijohtaja p.029 5488400
Esitys
Valtioneuvosto nimittää sisäministeriön yksiön johtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen oikeustieteen kandidaatti Pasi Ryynäsen ajalle 1.2.2021–28.2.2025, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.