Viran täyttäminen OM/2021/8

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Oikeusministeriö

Apulaistietosuojavaltuutetun viran täyttäminen määräajaksi 22.3.2021 - 21.3.2026

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Kati Pärnänen, Johtava asiantuntija, yksikönpäällikkö p.029 5150288
Asia

Apulaistietosuojavaltuutetun virka on tullut avoimeksi 1.11.2020 lukien viranhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin. Apulaistietosuojavaltuutetun virka täytetään määräajaksi 22.3.2021 - 21.3.2026

Esitys
Valtioneuvosto nimittää apulaistietosuojavaltuutetun virkaan oikeustieteen maisteri Heljä-Tuulia Pihamaan 22.3.2021 lukien viiden vuoden määräajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.