Valtioneuvoston asetus OM/2021/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia
Asetuksella ehdotetaan säädettäväksi vuonna 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat, joita olisi yhteensä 108 paikkaa 75 valtiossa. Lisäksi asetuksella ehdotetaan säädettäväksi kuntavaalien ennakkoäänestyspaikasta Ahvenanmaan maakunnan Maarianhaminassa. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 25.1.2021 ja olemaan voimassa 30.4.2021 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset on otettu huomioon vuoden 2021 talousarvioehdotuksessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen