Valtioneuvoston asetus MMM/2021/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2021 maksettavan pohjoisen tuen jakoperusteista ja tukitasoista päättäminen. Pohjoista tukea ehdotetaan maksettavaksi kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tuotantosidonnaisena tukena, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettuna tukena ja kasvihuone-tuotannon tukena ja varastointitukena. Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat osallistuivat vuoden 2021 kansallisen tuen jakoehdotuksen valmisteluun. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2021 maksettavasta pohjoisesta tuesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Määrärahasta 4,00 miljoonaa euroa on varattu tukien täytäntöönpanoon liittyvien, ennakoidun tukimenekin ylittävien, tukien ja tukitasojen muutostarpeisiin. Pohjoiseen tukeen vuodelta 2021 arvioidaan tarvittavan 302,6 miljoonaa euroa, mikä on 6,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Nyt päätettäviin tukimuotoihin arvioidaan tarvittavan 291,3 miljoonaa euroa. Pohjoiseen tukeen tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen