Valtioneuvoston asetus MMM/2021/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Vuodelta 2021 maksettavan Etelä-Suomen kansallisen tuen jakoperusteista ja tukitasoista päättäminen. Etelä-Suomen kansallista tukea ehdotetaan maksettavaksi sika- ja siipikarjataloudelle tuotannosta irrotettuna tukena. Puutarhataloudelle tukea ehdotetaan maksettavaksi kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat osallistuivat vuoden 2021 kansallisen tuen jakoehdotuksen valmisteluun. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.1.2021
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2021 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Määrärahasta 4,00 miljoonaa euroa on varattu tukien täytäntöönpanoon liittyvien, ennakoidun tukimenekin ylittävien, tukien ja tukitasojen muutostarpeisiin. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen vuodelta 2021 arvioidaan tarvittavan 17,33 miljoonaa euroa, mikä on 0,03 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2020. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen tarvittava määräraha on otettu huomioon maa. Etelä-Suomen kansalliseen tukeen tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen