Ohjelmat MMM/2021/9

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomen tiedonanto Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2020/2220 soveltamisesta Suomessa

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Palonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162356
Asia
Euroopan komissiolle toimitetussa tiedonannossa asetuksen (EU) N:o 1307/2013 soveltamisesta Suomessa, joka hyväksyttiin valtioneuvostossa 28.5.2014, määriteltiin vuosina 2015-2020 toimeenpantavien Euroopan unionin kokonaan rahoittamien suorien tukien kansallisessa päätäntävallassa olevat toimeenpanoratkaisut ja -esitykset. Valtioneuvostossa 9.6.2016 hyväksytyn mukaisesti tiedonantoa muutettiin osittain vuodesta 2017 alkaen. Tiedonantoa esitetään nyt täydennettäväksi siirtymäkauden eli vuosien 2021 ja 2022 osalta asetuksen (EU) 2020/2220 soveltamiseen liittyvillä tiedoilla. Euroopan komissiolle ilmoitettaisiin, että Suomessa on siirtymäkautena käytössä suorien tukien järjestelmistä vuosia 2015–2020 vastaavasti perustuki, viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden tuki sekä vapaaehtoinen tuotantosidonnainen tuki. Lisäksi ilmoitettaisiin näihin tukijärjestelmiin käytettävät prosenttiosuudet ja arvioidut osuudet käytettävissä olevasta kansallisesta enimmäismäärästä. Perustukijärjestelmän osalta Euroopan komissiolle ilmoitettaisiin, että perustuen enimmäismäärän korotusta jatketaan 1 prosentilla ja, että tukien alentaminen toteutetaan aiempien vuosien tapaan perustuen ylittäessä 150 000 euroa. Euroopan komissiolle ilmoitettaisiin, että Suomi soveltaa perustukijärjestelmää alueellisella tasolla ja jatkaa alueellista, vuodesta 2015 alkaen noudatettua aluejakoa ja käytössä on siten kaksi tukialuetta (AB-tukialue ja C-tukialue). Myös vuodesta 2015 noudatettua enimmäismäärän jakoa tukialueille jatkettaisiin ja arviot alueellisesta perustuen enimmäismäärän jaosto ilmoitettaisiin Euroopan komissiolle. Euroopan komissiolle ilmoitettaisiin, että Suomi on soveltanut perustukijärjestelmässä tasatukea vuodesta 2019 alkaen kuitenkin niin, että tukioikeuksien arvot AB- ja C-tukialueilla ovat eri tasoiset. Arviot tukioikeuksien arvosta lasketaan ja ilmoitettaisiin tarvittaessa Euroopan komissiolle. Euroopan komissiolle ilmoitettaisiin, että Suomessa ei tehdä pilareiden välisiä siirtoja (siirtoja maatalousrahastojen välillä) kumpanakaan siirtymäkauden vuotena. Vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen osalta Euroopan komissiolle ilmoitettaisiin, että tukea ei alennettaisi vuosittain siirtymäkautena. Tuen prosenttiosuus olisi siten 19,6 prosenttia kansallisesta suorien tukien enimmäismäärästä. Vapaaehtoisena tuotantosidonnaisena tukena maksettavien toimenpiteiden rahoitusmääristä esitettäisiin arvio Euroopan komissiolle siten, että siirtymäkaudelle tehtäisiin lisäys EU:n valkuaiskasvien ja sokerijuurikkaan tuotantosidonnaiseen tukeen. Lisäys edellyttää tuotantosidonnaisen tuen vähentämistä C-tukialueen emolehmien ja sonnien sekä härkien EU-palkkioista. Lisäksi Euroopan komissiolle ilmoitettaisiin, että suorien tukien järjestelmiä ja ratkaisuja, joita ei ole otettu käyttöön vuosina 2015–2020, ei oteta käyttöön myöskään siirtymäkautena.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Suomen tiedonannon Euroopan komissiolle asetuksen (EU) 2020/2220 soveltamisesta Suomessa (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Euroopan unionin kokonaan rahoittamia suoria tukia arvioidaan maksettavan vuoden 2021 hakemusten perusteella yhteensä enintään noin 516 miljoonaa euroa ja vuoden 2022 hakemusten perusteella yhteensä enintään noin 518 miljoonaa euroa. Tukijärjestelmät toteutetaan hallinnonalan menokehyksen ja käytettävissä olevien henkilöresurssien rajoissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen