Viran täyttäminen MMM/2021/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin viran (vaativuustaso 9) täyttäminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tuija Ahonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162204
Esitys
Valtioneuvosto nimittää maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan (vaativuustaso 9) oikeustieteen maisteri Teemu Nikulan 1.2.2021 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.