Valtion avustusten myöntäminen VNK/2021/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtionavustusten myöntäminen puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.-31.12.2021 ja avustusten käyttöä ja valvontaa koskevat ehdot

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Hallitussihteeri Heidi Alajoki, p. +35 8295160588

Asia

Valtioneuvoston kanslian pääluokan momentille 23.20.50 Puoluetoiminnan tukeminen on vuoden 2021 talousarvioissa myönnetty 35 635 000 euron määräraha. Momentin mukaan määrärahaa saa käyttää puoluelain (10/1969) 9 §:n sekä puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen (27/1973) 1 §:n mukaisesti avustuksiin eduskunnassa edustettuina oleville puolueille niiden säännöissä ja yleisohjelmissa määritellyn julkisen toiminnan tukemiseen. Määrärahasta 35 456 825 euroa on tarkoitettu käytettäväksi puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen. Tästä 5 prosenttia on tarkoitettu puolueille naisten poliittiseen toimintaan sekä samoin 5 prosenttia puolueille niiden piirijärjestöjen toimintaan samojen perusteiden mukaisesti kuin edellä mainitut avustukset. Määrärahasta saa käyttää 178 175 euroa avustuksena Ahvenanmaan maakuntahallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa. Momentin määräraha 35 635 000 euroa ehdotetaan myönnettäväksi ajalle 1.1.-31.12.2021 seuraavasti: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. (40): 7 127 000 euroa Perussuomalaiset r.p. (39): 6 948 825 euroa Kansallinen Kokoomus r.p. (38): 6 770 650 euroa Suomen Keskusta r.p. (31): 5 523 425 euroa Vihreä Liitto r.p. (20): 3 563 500 euroa Vasemmistoliitto r.p. (16): 2 850 800 euroa Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (9): 1 603 575 euroa Suomen Kristillisdemokraatit r.p. (5): 890 875 euroa Liike Nyt r.p. (1): 178 175 euroa Puolueet yhteensä (199): 35 456 825 euroa Ahvenanmaan maakunnan hallitus: 178 175 euroa Ehdotettujen avustusehtojen mukaan puolueiden tulee käyttää saamastaan avustuksesta 5 prosenttia puolueen piirijärjestöjen toimintaan ja vastaava 5 prosenttia puolueen naisten poliittiseen toimintaan vuoden 2021 aikana. Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle myönnetty avustus tulee käyttää poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää valtionavustukset puolueille puolueiden poliittisen toiminnan tukemiseen sekä puolueiden tiedotustoiminnan ja viestinnän tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle poliittisen toiminnan ja tiedotustoiminnan tukemiseen Ahvenanmaan maakunnassa ajalle 1.1.- 31.12.2021 liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.