Vientiluvan myöntäminen PLM/2021/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Teknikum Oy:lle Isoon-Britanniaan

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Riikka Pitkänen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140054
Asia
Vientiluvan nojalla Teknikum Oy saisi viedä 190 000 kpl kaasunaamareiden komponentteja Isoon-Britanniaan Scott Health & Safety Ltd:lle. Tuotteiden loppukäyttönä on kaasunaamareiden kokoonpano.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Teknikum Oy:lle esitetyn vientiluvan Isoon-Britanniaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen