Vientiluvan myöntäminen PLM/2021/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Isoon-Britanniaan

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Riikka Pitkänen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140054
Asia
Vientiluvan nojalla Sako Oy saisi viedä 176 kpl tarkkuuskivääreitä, 196 kpl lippaita ja 1399 kpl tarkkuuskivääreiden ja lippaiden varaosia Isoon-Britanniaan GMK Ltd:lle. Tuotteiden loppukäyttönä on urheilu- ja metsästysammunta.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää esitetyn vientiluvan Sako Oy:lle Isoon-Britanniaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen