Käyttösuunnitelman vahvistaminen YM/2020/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2021

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jorma Pietiläinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295250228
Asia
Ehdotus sisältää vuoden 2021 korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien alueelliset ja muut perusteet. Vuonna 2021 valtion tukemasta asuntotuotannosta pääosa suunnattaisiin edelleen tarpeiden mukaisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. Korkotukiasuntolainojen hyväksymisvaltuus on yhteensä 1 800 milj. euroa. Jakoehdotusta tehtäessä on painotettu vuokra-asuntotuotantoa, jonka osuus korkotukilainoista olisi 75 prosenttia. Ns. normaaleihin vuokra-asuntoihin osoitettaisiin 44 prosenttia valtuudesta. Erityisryhmille (vanhukset, opiskelijat, muut erityisryhmät) tarkoitettuihin asuntoihin kohdennettaisiin 20 prosentin osuus valtuudesta. Ns. lyhyiden vuokra-asuntolainojen osuus olisi 11 prosenttia valtuudesta. Asumisoikeusasuntoihin kohdennettaisiin 25 prosenttia valtuudesta. Ns. välimallin lainoille on talousarviossa osoitettu 285 milj. euron takausvaltuus. Asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta annetun lain mukaisille lainoille on osoitettu 100 milj. euron takausvaltuus.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelman vuodeksi 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen