Muutos johtokunnan kokoonpanossa YM/2021/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtion asuntorahaston / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jorma Pietiläinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295250228
Asia
Esityksessä ehdotetaan, että 1.2.2021 alkaen: 1. entiselle kansanedustajalle Riitta Myllerille myönnetään hänen pyytämänsä ero Valtion asuntorahaston / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenyydestä ja että 2. johtokuntaan nimetään suostumuksiensa mukaisesti uusiksi jäseniksi kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ja neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen sosiaali- ja terveysministeriöstä 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi.
Esitys
Valtioneuvosto 1.2.2021 alkaen: 1. myöntää entiselle kansanedustajalle Riitta Myllerille eron Valtion asuntorahaston / Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen johtokunnan jäsenyydestä ja 2. nimeää uusiksi jäseniksi kansanedustaja Eveliina Heinäluoman ja neuvottelevan virkamiehen Susanna Rahkosen sosiaali- ja terveysministeriöstä 31.10.2022 päättyväksi toimikaudeksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio