Valtioneuvoston asetus MMM/2021/3

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annettua valtioneuvoston asetusta (59/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 6 §:n 1 momenttiin tehtäisiin teknisluonteinen muutos, jolla muutettaisiin varantohaun päättymispäivä koskemaan vuotta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 25.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perustukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perustuki on kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2021 valtion talousarvion mukaan momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 516,900 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuonna 2021 perustukea varten enintään noin 250 miljoonaa euroa, josta perustukijärjestelmän kansallisen varannon osuus on noin 0,4 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Vuonna 2015 perustetussa perustukijärjestelmän kansallisessa varannossa on jäljellä noin 0,4 miljoonaa euroa. Määrän arvioidaan riittävän kansallisesta varannosta vuonna 2021 haettavien tukioikeuksien myöntämiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen