Neuvottelukunnan asettaminen TEM/2021/1

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Turvallisuustekniikan neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 22.1.2021 - 21.1.2024

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Sirpa Sillstén, Hallitussihteeri p.+35 8295047094
Asia
KOKOONPANO: (varajäsen suluissa) Puheenjohtaja: hallitusneuvos Mikko Holm (hallitusneuvos Pauliina Kanerva) työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja: johtaja Kirsi Levä (ryhmäpäällikkö Leena Ahonen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Jäsenet: yli-insinööri Seija Miettinen-Bellevergue puolustusministeriö (vt. osastopäällikkö Vesa Autere Pääesikunta) johtava asiantuntija Mirja Palmén (poliisitarkastaja Seppo Sivula) sisäministeriö ylitarkastaja Tapani Vänni (erityisasiantuntija Kirsi Kyrkkö) sosiaali- ja terveysministeriö erityisasiantuntija Emilia Tiuttu työ- ja elinkeinoministeriö (lakimies Emmi Meriranta Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry ) erityisasiantuntija Minna Valtavaara (erityisasiantuntija Mari-Linda Harju-Oksanen) ympäristöministeriö neuvotteleva virkamies Mari Suominen liikenne- ja viestintäministeriö (johtava asiantuntija Anu Häkkinen Liikenne- ja viestintävirasto) ryhmäpäällikkö Kurt Kokko (ryhmäpäällikkö Markus Kauppinen) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto yliopistotutkija, dosentti, TkT Arto Reiman Oulun yliopisto (professori Jouni Kivistö-Rahnasto Tampereen teknillinen yliopisto) johtaja Sami Nikander, Kemianteollisuus ry (johtava asiantuntija Jarmo Päivä, Teknologiateollisuus ry) Elinkeinoelämän keskusliitto ry HSEQ manager Saila Savolainen, Oy Forcit Ab (toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä, Nammo Vihtavuori Oy) Elinkeinoelämän keskusliitto ry johtava asiantuntija Terhi Kuljukka-Rabb (johtava asiantuntija Marja Ola) Kaupan liitto ry tuotantopäällikkö Heli Nevala Pohjolan Voima Oy (asiantuntija Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry) Energiateollisuus ry toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä Suomen Biokierto ja biokaasu ry (toimitusjohtaja Hannu Kauppinen Suomen Kaasuyhdistys ry) pelastusjohtaja Harri Setälä Suomen Pelastusjohtajat ry (palotarkastaja Tarja Asikainen Suomen Palopäällystöliitto ry) ympäristöpäällikkö Fredrik Blomfelt Metsäteollisuus ry (asiantuntija Virpi Nummisalo Suomen Standardisoimisliitto SFS ry) ylikonemestari Pertti Roti (sopimusalavastaava Taru Reinikainen) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry työympäristöasiantuntija Jenni Uljas Teollisuusliitto ry (työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Anne Mironen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry) toimitusjohtaja Mikko Törmänen, Inspecta Tarkastus Oy (tekninen päällikkö Tuomas Hänninen, SGS Fimko Oy) Teknisen kaupan liitto ry / TIC-forum
Esitys
Valtioneuvosto asettaa turvallisuustekniikan neuvottelukunnan toimikaudeksi 22.1.2021 - 21.1.2024
Vaikutukset
Neuvottelukunnan menot maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön momentilta 32.01.01.1.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio