Valtioneuvoston asetus TEM/2021/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus avustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tuula Manelius, Hallitusneuvos p.+35 8295064909
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus avustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille. Tällä asetuksella korvataan valtioneuvoston asetus avustuksesta elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa sekä yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille vuosina 2016-2020 (1530/2015) sen voimassaolon päätyttyä. Asetuksella annetaan valtionavustuslakia (688/2001) tarkentavia avustusmenettelyä ja avustuksen käyttöä koskevia säännöksiä. Valtionapuviranomaisena toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä helmikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen avustuksesta kestävää kasvupolitiikkaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville yhteisöille
Vaikutukset
TALOUDELLISET Vuoden 2021 valtion talousarvion momentilla 32.01.40 on 2 775 000 euroa osoitettu asetuksen mukaiseen toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen