Valtioneuvoston asetus LVM/2020/149

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Heidi Mäntylä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342073
Asia
Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin niistä tiedoista, joita huomattavan markkinavoiman yrityksen tulisi sisällyttää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 81 c §:ssä, sellaisena kuin se on laissa 1207/2020, tarkoitettuun ilmoitukseensa, jossa se ilmoittaisi Liikenne- ja viestintävirastolle poistavansa käytöstä tai korvaavansa aiempaa verkkoaan. Valtioneuvoston asetuksen on tarkoitettu tulevan voimaan 25 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen huomattavan markkinavoiman yrityksen aikaisemman verkon korvaamisesta tai käytöstä poistamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen