Valtuuskunnan asettaminen STM/2021/4

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CsocD) 59.istunto 8.-17.2.2021

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain johtaja p.029 5163117
Asia
YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CsocD) 59. istunto järjestetään hybridimuotoisena New Yorkissa 8.-17.2.2021. Helsingistä ei matkusteta koronaviruspandemian vuoksi New Yorkiin. Suomen nelivuotinen jäsenyys toimikunnassa alkaa WEOG-maaryhmän rotaation mukaisesti tänä vuonna 2021. Toimikunta osallistuu YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n seurantaan tukemalla korkean tason poliittisen foorumin (HLPF) temaattisia arviointeja kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta. Toimikunnassa on 46 jäsentä. Istunnon pääteema on sosiaalisesti oikeudenmukainen siirtymä kestävään kehitykseen ja digitaalisten teknologioiden rooli sosiaalisen kehityksen ja hyvinvoinnin varmistamiseksi kaikille. Vuoden 2021 nousevana teemana on sosiaalinen politiikka inklusiivisemman, resilientimmän ja kestävämmän toipumisen edistämiseksi COVID-19:n jälkeinen, parempi jälleenrakentaminen Agenda 2030:n kontekstissa. YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan istunnossa Suomi ajaa keskeisiä tavoitteitaan EU-koordinaation kautta. EU-puheenjohtajamaa kevätkaudella on Portugali. Suomi järjestää istunnon yhteydessä hyvinvointitaloutta käsittelevän sivutapahtuman. YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan istunnon valmisteluista vastaa kansallisesti STM. Valmisteluverkostossa on edustus myös opetus- ja kulttuuriministeriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä kansalaisjärjestöistä. Valtuuskuntaa koostettaessa on erityistä huomiota kiinnitetty sen kokoon ja toiminnallisuuteen. Esitetään, että valtioneuvosto asettaa YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CsocD) 59.istuntoon 8.-17.2.2021: Valtuuskunnan johtaja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, sosiaali- ja terveysministeriö Jäsenet suurlähettiläs, pysyvä edustaja Jukka Salovaara, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa suurlähettiläs, pysyvän edustajan sijainen Miia Rainne, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa ministerineuvos Kaarina Airas, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa sosiaalineuvos Elina Palola, sosiaali- ja terveysministeriö erityisavustaja Jiri Sironen, sosiaali- ja terveysministeriö neuvotteleva virkamies Sarita Friman, sosiaali- ja terveysministeriö ulkoasiainsihteeri Helena Jauhiainen, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa neuvonantaja Laura Alanko, Suomen pysyvä edustusto YK:ssa asiantuntija Jere Päivinen, sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelija Elina Häkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijat professori Vappu Taipale, HelpAge International puheenjohtaja Ronald Wiman, Suomen ICSW-toimikunta toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Valli ry tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos erityisasiantuntija Kirsi Marttinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry YK-nuorisodelegaatti Yuri Birjulin, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry YK-nuorisodelegaatti Katri Leppälaakso, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry
Esitys
Valtioneuvosto asettaa valtuuskunnan YK:n sosiaalisen kehityksen toimikunnan (CsosD) 59. istuntoon 8.-17.2.2021.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen