Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2021/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välisen sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Jouni Sinivuori, Finanssineuvos p.+35 8295530463
Asia
Suomen pysyvälle edustajalle Euroopan unionissa, suurlähettiläs Marja Rislakille ja hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaiselle Minna Kivimäelle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välinen sopimus Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta
Esitys
Valtioneuvosto valtuuttaisi Suomen pysyvän edustajan Euroopan unionissa, suurlähettiläs Marja Rislakin ja hänen estyneenä ollessaan pysyvän edustajan sijaisen, Minna Kivimäen allekirjoittamaan sopimuksen Euroopan vakausmekanismin (EVM) perustamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio
  2. sopimus
  3. avtal