Valtioneuvoston asetus LVM/2021/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Irja Vesanen-Nikitin, Hallitusneuvos p.029 5342544
Asia
Luotsauksesta annettua valtioneuvoston asetusta (1385/2016) esitetään muutettavaksi väliaikaisesti. Asetukseen lisättäisiin uusi 10 a §, jossa säädettäisiin mahdollisuudesta poiketa luotsin ohjauskirjan ja linjaluotsinkirjan uudistamista koskevasta vaatimuksesta covid-19-epidemian aikana. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 8 päivänä helmikuuta 2021 ja olemaan voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021 asti.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen luotsauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen