Viran täyttäminen UM/2021/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Saija Nurminen, Lähetystöneuvos p.029 5350202
Asia

Valtiotieteiden maisteri Sara Ohls ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen virkaan 1.4.2021 lukien

Esitys
Valtioneuvosto nimittää valtiotieteiden maisteri Sara Ohlsin ulkoministeriön kaupallisen neuvoksen virkaan 1.4.2021 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Yhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.