Valtioneuvoston asetus UM/2021/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston asetus Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Anu Vuori-Kiikeri, Lähetystöneuvos p.029 5350141
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Kuuban tasavallan velan uudelleenjärjestämisestä Suomen tasavallan hallituksen ja Kuuban tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehty sopimus. Sopimus tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 16 päivänä helmikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Kuuban velan uudelleenjärjestämisestä Kuuban kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdystä sopimuksesta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen