Viran täyttäminen VM/2021/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Tilastokeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, p. +35 8295530149

Esitys

Valtioneuvosto nimittää tilastokeskuksen pääjohtajan virkaan valtiotieteiden tohtori Markus Sovalan ajalle 1.3.2021 – 28.2.2026

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Yhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.