Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 VN 10/2021

Istunnon ajankohta 11.2.2021 13.00

11.2.2021 13.43 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected]. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.