Muutos lautakunnan kokoonpanossa VM/2021/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon tiedonhallintalautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.1.2024 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Tomi Voutilainen, p. +35 8295530453

Asia

Tiedonhallintalautakunnan jäsen Matti Parviainen on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenen tehtävästä uusien työtehtäviensä vuoksi. Tiedonhallintalautakunnan varajäsen Anu Ylä-Pietilä on ilmoittanut siirtyneensä yksityisen sektorin palvelukseen, joten hän ei ole enää kelpoinen lautakunnan varajäseneksi, minkä vuoksi hän on pyytänyt eroa varajäsenen tehtävästä. Diplomi-insinööri, tietoturvapäällikkö Juha Koivisto (Tampereen kaupunki) on ilmoittanut suostumuksensa tiedonhallintalautakunnan jäseneksi nimittämiselle. Valtiotieteiden maisteri, pääarkkitehti Päivi Pietarila (ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) on ilmoittanut suostumuksensa tiedonhallintalautakunnan varajäseneksi nimittämiselle. Esitetyt henkilöt täyttävät säädetyt pätevyysvaatimukset ja he ovat palvelussuhteessa tiedonhallintalaissa tarkoitettuun tiedonhallintayksikköön tai viranomaiseen.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää eron Matti Parviaiselle tiedonhallintalautakunnan jäsenen ja Anu Ylä-Pietilälle varajäsenen tehtävästä 15 helmikuuta 2021 lukien. Valtioneuvosto nimittää Matti Parviaisen tilalle tiedonhallintalautakunnan jäseneksi diplomi-insinööri Juha Koiviston 15 helmikuuta 2021 alkaen lautakunnan 31 tammikuuta 2024 päättyväksi toimikaudeksi. Valtioneuvosto nimittää Anu Ylä-Pietilän tilalle tiedonhallintalautakunnan varajäseneksi valtiotieteiden maisteri Päivi Pietarilan 15 helmikuuta 2021 alkaen lautakunnan 31 tammikuuta 2024 päättyväksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.