Tehtävän päättyminen UM/2021/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Saija Nurminen, p. +358 295 350 202

Asia

a) Bernin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Timo Rajakankaan edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2021 b) Nairobin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Erik Lundbergin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2021

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Timo Rajakankaan edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2021 sekä ulkoasiainneuvos Erik Lundbergin edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.