Viran täyttäminen UM/2021/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Saija Nurminen, p. +358 295 350 202

Asia

Lähetystöneuvos Pirkka Tapiola (virkavapaalla) ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2021 lukien

Esitys

Valtioneuvosto nimittää lähetystöneuvos Pirkka Tapiolan ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.9.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.