Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2021/13

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen on sovittu eräistä teknisluonteisista muutoksista, joista kyseisen sopimuksen 70 artiklan mukaisen muutospöytäkirjan allekirjoittamista varten haetaan allekirjoitusvaltuudet

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Liikenneneuvos Risto Saari, p. +358 295 342 311

Asia

Suomen Venäjän suurlähettiläs Antti Helanterälle tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaiselle Marja Koskelalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa pöytäkirja suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Antti Helanterän tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaisen Marja Koskelan allekirjoittamaan pöytäkirjan suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.