Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 230/2020 vp; EV 221/2020 vp)

HE 230/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydenhuoltolain muuttamisesta ja lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen