Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 230/2020 vp; EV 221/2020 vp)

HE 230/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 029 5163341

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain terveydenhuoltolain muuttamisesta ja lain sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.