Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta (HE 257/2020 vp; EV 1/2021 vp)

HE 257/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Sabina Lindström, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342576
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 26 päivänä helmikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen