Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2021 VN 16/2021

Istunnon ajankohta 25.2.2021 13.00

25.2.2021 13.44 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.