Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/250

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.2.2021 15.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 245/2020 vp; EV 3/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 245/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kirsi Ruuhonen, Hallitusneuvos p.029 5163239
Asia

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti säännökset siitä, että tartuntatautilain 58 g §:ssä tarkoitetun asiakastilojen sulkemisen aiheuttamia taloudellisia menetyksiä korvataan elinkeinonharjoittajille yleisen kustannustuen kautta tai erillisenä korvauksena, jos 14 vuorokautta kestänyttä sulkemista on jouduttu jatkamaan. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti tartuntatautilain täydentämiseksi säännökset, joiden nojalla voidaan torjua yleisvaarallisen tartuntataudin epidemian leviämistä Suomeen tulevien henkilöiden osalta ja mahdollistaa terveysturvallinen matkustaminen.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 22 päivänä helmikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen