Valtioneuvoston asetus TEM/2021/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Eriika Melkas, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047134
Asia
Asetuksella annetaan yksityiskohtaiset säännökset kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen kulutus- ja laskutustietojen toimittamisesta energianvähittäismyyjän loppuasiakkaalle sekä veden vastaavien tietojen toimittamisesta loppukäyttäjälle. Asetuksella annetaan myös tarkemmat säännökset kaukolämmityksen ja -jäähdytyksen kustannusten huoneistokohtaisesta jakamisesta sekä vedestä maksettava vastikkeen tai muun korvauksen määräämisestä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen lämmityksen, jäähdytyksen ja veden kulutus- ja laskutustiedoista ja kustannusten jakamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Kulutus- ja laskutustietojen toimittamisesta aiheutuvien lisäkustannusten on arvioitu jäävän vähäisiksi. Kustannusten jakamista koskevalla sääntelyllä ei arvioida olevan mainittavia vaikutuksia. YMPÅRISTÖVAIKUTUKSET: Asetuksen ympäristövaikutusten on arvioitu olevan myönteisiä johtuen kasvihuonekaasupäästöjen ja veden kulutuksen vähenemisestä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen