Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2021/26

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.3.2021 12.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

A 2/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut 1.3.2021, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot.

 

Tällä asetuksella ehdotetaan otettavaksi käyttöön valmiuslain 86 ja 88 § ja erityisesti sen 1 kohta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseksi.

 

Valmiuslain 86 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnasta. Valmiuslain 88 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveyspalveluista sekä terveydensuojelusta.

 

Asetusta on tarkoitus soveltaa 11.3.2021 alkaen. Asetus on voimassa 30.4.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 86 ja 88 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen