Hallituksen esitys STM/2021/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.3.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta

HE 31/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tartuntatautilakia täsmentämällä kunnan ja aluehallintoviraston mahdollisuutta sulkea asiakkaiden tai osallistujien käyttöön tarkoitetut elinkeino- tai muun toiminnan tilat määräajaksi. Mahdollisuus kieltää asiakkaiden tai osallistujien pääsy tilaan koskisi edelleen tiloja ja toimintoja, joissa on erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle. Laissa ei enää säädettäisi tilojen sulkemisen edellytyksenä olevasta henkilömäärästä. Lain soveltamisalaa laajennettaisiin aiemmasta siten, että sääntelyn piiriin tulisivat myös tilat, joita tavanomaisesti käytetään tai jotka on suunnattu alle 10 (sisätilat) tai alle 50 (ulkotilat) henkilön toimintaan. Tiloista ja toiminnoista, joita päätös voi koskea säädetään voimassa olevassa tartuntatautilaissa. Niitä ovat liikunta- ja urheilutilat sekä kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät, tanssipaikat ja kuorolaulu- ja harrastajateatteritilat, huvi- ja teemapuistot, sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat sekä kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. Soveltamisalan täsmentäminen ja laajentaminen on epidemiologisesti perusteltua, koska esimerkiksi erilaisissa liikunta- ja urheilutiloissa on aiheutunut covid-19-tartuntoja. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys
Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi tartuntatautilain 58 g §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtaosa tiloista on jo voimassa olevan sääntelyn piirissä. Uusina sääntelyn piiriin tulisivat esimerkiksi pienet joogasalit ja pienet kontaktilajien harrastamiseen tarkoitetut tilat. Työ- ja elinkeinoministeriössä on käynnissä valmistelu asiakastilojen sulkemisesta aiheutuvien taloudellisten menetysten korvaamiseksi elinkeinonharjoittajille kustannustukijärjestelmän kautta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen