Valtuutus noottienvaihdon suorittamiseen MMM/2021/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 1 päivään toukokuuta 2021 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Suurlähettiläs Mikael Antellille tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ann-Mari Fröbergille myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen (SopS 41 ja 42/2017) 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 1 päivään toukokuuta 2021 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Mikael Antellin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Ann-Mari Fröbergin tekemään kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 1 päivään toukokuuta 2021 noottienvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen