Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/28

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta (HE 8/2021 vp; EV 23/2021 vp)

HE 8/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Mika Saari, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162134
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain maatalouden rakennetuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta ja lain porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021 sekä päättää, että laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 41 §:n muuttamisesta julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen