Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta (HE 14/2021 vp; EV 14/2021 vp)

HE 14/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen