Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 13/2021 vp; EV 15/2021 vp)

HE 13/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen