Valtioneuvoston asetus LVM/2021/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Kaisa Laitinen, Viestintäneuvos p.029 5342608
Asia
Valtioneuvoston asetuksessa radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta (1246/2014) on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukaisesti säännökset televisio-, radio- ja matkaviestinverkkojen lukumäärästä, toimintaan käytettävistä taajuusalueista sekä eräistä teknisistä seikoista. Asetuksen liitteenä on yksityiskohtainen listaus taajuusalueiden käyttörajoituksista. Asetuksella osoitettaisiin paikallisten matkaviestinverkkojen käyttöön kaksi taajuusaluetta. Vähäisen ja paikallisen verkkopalvelun tarjoaminen rajatulla alueella toimivassa matkaviestinverkossa ei lain mukaan edellytä verkkotoimilupaa, jos käytettävä taajuusalue on osoitettu tällaiseen käyttöön valtioneuvoston taajuusasetuksessa. Käyttöoikeudet taajuusalueelle myöntää Liikenne- ja viestintävirasto. Asetuksella vähäisten ja paikallisten verkkojen käyttöön säädettäisiin taajuusalueet 2300-2320 megahertsiä sekä 24,25-25,1 gigahertsiä. Taajuuksien käyttöä voidaan tehostaa taajuuksien dynaamisella yhteiskäytöllä, joka mahdollistaa useamman käyttötarkoituksen samalla taajuuskaistalla. Taajuusalue 1,5 gigahertsiä säädettäisiin langattoman laajakaistan ja sotilaallisen maanpuolustuksen dynaamiseen yhteiskäyttöön. Jos taajuusalue otettaisiin tulevaisuudessa langattoman laajakaistan käyttöön, sekä puolustusvoimat että teleyritykset voisivat käyttää sitä joustavasti ja tehokkaasti. Asetuksesta poistettaisiin taajuusalue 174-230 megahertsiä, koska kyseisellä taajuusalueella ei enää harjoiteta televisiotoimintaa. Asetuksen olisi tarkoitus tulla voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Osoittamalla kaksi taajuusaluetta vähäiseen ja paikalliseen yleiseen teletoimintaan edistetään uudenlaisten liiketoimintamallien, innovaatioiden ja langattomissa laajakaistaverkoissa tarjottavien palvelujen kehitystä tulevaisuudessa. Taajuuksien dynaaminen yhteiskäyttö 1,5 gigahertsin taajuusalueella edistäisi taajuuksien tehokasta käyttöä ja turvaisi maanpuolustuksen taajuustarpeet ja jo tehdyt investoinnit.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen